Fundacja i Przyjaciele

 

Wierzymy we współpracę, wierzymy że razem osiągniemy więcej.

Odwiedziliśmy ostatnio naszych przyjaciół,  H.E.L.P.  Foundation. Łączy nas wspólny cel-nieść pomoc najbardziej potrzebującym.

Świetni ludzie, pełni zapału z wielkimi ideami.