Konto do przelewów zagranicznych / We invite donors from abroad

Prosimy o wsparcie naszej akcji przez darczyńców z zagranicy na konto:
Please support our action by donors from abroad to the account:

Konto dla przelewów w walucie PLN

PL 82 1950 0001 2006 0052 6250 0002
SWIFT BPKOPLPW

Konto dla przelewów w walucie EURO

PL 90 1090 2590 0000 0001 4990 9549
SWIFT  WBKPPLPP

Fundacja „Historia Vita”
Os. Akademickie 6/22
31-866 Kraków
Polska
NIP: 6751487193
Numer KRS: 0000452311

Tytuł przelewu: „Akcja UKRAINA”
Transfer title: „Akcja UKRAINA”

Numery kont, w różnych walutach, utworzone TYLKO dla Akcji UKRAINA
Snatander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska
SWIFT: WBKPPLPP
Konta Non Profit

Waluta PLN: PL 70109025900000000149908454
Waluta EUR: PL 90109025900000000149909549
Waluta USD: PL 79109025900000000149973767

Ogólne konto Fundacji Historia Vita – przelewy z dopiskiem „Akcja UKRAINA”
Bank PeKaO, SWIFT: BPKOPLPW

Waluta PLN: PL 82 1950 0001 2006 0052 6250 0002

Pliki do pobrania