O nas

Działalność Fundacji do 2022 roku.

Polski | English

Od samego początku działamy zarówno w formie ciągłej (spotkania Klubu w Artetece  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej), coroczny Weekend z Fantastyką, odbywający się w różnych szkołach Krakowa, opisany wcześniej magazyn literacki, jak i projektowej. Poniżej prezentujemy wybór naszych działań z okresu kilku ostatnich lat.Fundacja zrealizowała w roku 2013 zadanie w ramach programu Erasmus+ Młodzież – „Młodzież w działaniu” pt. „Z fantastyką wśród młodzieży” Fundacja zrealizowała w roku 2014 zadanie w ramach programu Erasmus+ Młodzież – „Młodzież w działaniu” pt. „Z kamerą w epoce wiktoriańskiej”

Fundacja zrealizowała w roku 2014 zadanie publiczne w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza”. – „Kraków miastem pisarzy” przy wsparciu Gminy Miejskiej Kraków (nr umowy W/I/2841/KD/208/2014 z dn. 30 września 2014) we współpracy z administracją publiczną.

Fundacja zrealizowała w roku 2016 zadanie publiczne w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Imladris: XV Krakowski Weekend z Fantastyką” przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (nr umowy I/1122/KD/1396/16 z dn 23 maja 2016 r.) we współpracy z administracją publiczną.

Fundacja zrealizowała w roku 2016 zadanie publiczne w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza”. – „Smokopolitan – promocja krakowskiej literatury fantastycznej na świecie” przy wsparciu Gminy Miejskiej Kraków (nr umowy W/I/3695/KD/408/2016 z dn. 20 października 2016) we współpracy z administracją publiczną.

Fundacja zrealizowała w roku 2017 zadanie publiczne w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Smokopolitan – krakowski kwartalnik literatury fantastycznej.” przy wsparciu Gminy Miejskiej Kraków (nr umowy W/I/2146/KD/198/2017 z dn. 8 czerwca 2017) we współpracy z administracją publiczną. F

Fundacja wydała w 2013 w ramach konkursu literackiego „Ostatni Dzień Pary” zbiór opowiadań debiutantów i uznanych polskich autorów.

Fundacja wydaje kwartalnik literacki „Smokopolitan”, nr ISSN 2449-6251 od maja 2015 r. Spotkania klubu fantastyki „Krakowskie Smoki” odbywały się od początku stycznia 2014 r. w cyklu cotygodniowym w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Obostrzenia COVIDowe wymusiły zawieszenie tej działalności.

Fundacja zorganizowała w 2013 r:
– Szkolenia w ramach programu FRSE „Młodzież w działaniu”, obecnie Erasmus +, pt. „Z fantastyką wśród młodzieży”.
– Festyn Rodzinny w dniu 8 czerwca 2013 r.
– XII edycję Zlotu miłośników fantastyki Imladris: XII Krakowski Weekend z Fantastyką w dniach 22-24 listopada 2013 r.

Fundacja zorganizowała w 2014 r:
– Szkolenia w ramach programu FRSE „Młodzież w działaniu”, obecnie Erasmus +, pt. „Z kamerą w epoce wiktoriańskiej”
– XIII edycję Zlotu miłośników fantastyki Imladris: XIII Krakowski Weekend z Fantastyką w dniach 03-05 listopada 2014 r.
– I edycję zlotu miłośników fantastyki” Smokon” w dniu 10 maja 2014 r.
– I edycję Festiwalu „Serialkon” o tematyce serialowej w dniu 23 listopada 2014 r.
– VIII edycję Festiwalu Gralicja w dniach 30.11-01.12 2014
– wystawę czasową „Rekonstrukcje strojów historycznych z okresu XIII-XV wieku” w styczniu i lutym 2014 w Muzeum Regionalnym „Dom Grecki” w Myślenicach.

Fundacja zorganizowała w 2015 r:
– XIV edycję Zlotu miłośników fantastyki Imladris: XIV Krakowski Weekend z Fantastyką w dniach 09-11 października 2015 r.
– II edycję zlotu miłośników fantastyki” Smokon” w dniu 9 maja 2015 r.
– II edycję Festiwalu „Serialkon” o tematyce serialowej” w dniach 21-22 listopada 2015 r.
– Plener fotograficzny na Zamku Królewskim w Dobczycach o tematyce historycznej. Fundacja zorganizowała w 2016 r:
– XV edycję Zlotu miłośników fantastyki Imladris: XV Krakowski Weekend z Fantastyką w dniach 07-09 października 2016 r.
– III edycję zlotu miłośników fantastyki” Smokon” w dniu 7 maja 2016 r.
– I edycję Festiwalu „Whomanikon” o tematyce serialu „Docto Who” w dniach 12 marca 2016 r.

Fundacja zorganizowała w 2017 r:
– XVI edycję Zlotu miłośników fantastyki Imladris: XVI Krakowski Weekend z Fantastyką w dniach 13-15 października 2017 r.
– III edycję zlotu miłośników fantastyki” Smokon” w dniu 27 maja 2017 r.
– II edycję Festiwalu „Whomanikon” o tematyce serialu „Doctor Who” w dniach 1-2 kwietnia 2017 r.

Fundacja zorganizowała w 2018 r:
– Plener fotograficzny na terenie Zamku Ogrodzienieckiego o tematyce historycznej.
– XVII edycję Zlotu miłośników fantastyki Imladris: XVII Krakowski Weekend z Fantastyką w dniach 9-11 listopada 2018 r przy wsparciu Gminy Miejskiej Kraków (nr umowy W/I/2475/KD/317/2018 z dn. 6 lipca 2018) we współpracy z administracją publiczną.

Fundacja zorganizowała w 2019 r:
– XVIII edycję Zlotu miłośników fantastyki Imladris: XVIII Krakowski Weekend z Fantastyką w dniach 11-13 października 2019 r.

Fundacja zorganizowała w 2020 r:
– Prelekcje i spotkania literackie, historyczne i naukowe w formie online.

Fundacja zorganizowała w 2021 r:
– Edycję online Zlotu miłośników fantastyki Imladris: XIX Krakowski Weekend z Fantastyką w październiku 2021 r.

Paweł Ścibiorek
Prezes Zarządu
pawel.sciborek@historiavita.pl
(+48) 693 537 533

About Us

Since the beginning of our existence, we have operated continuously, organizing club meetings in Arteteka—Provincial Public
Library), yearly Weekend Of Fantastic Fiction taking place in various schools in Kraków, literary magazine mentioned earlier,
and other projects. Here we list some of our activities from the few recent years.
In 2103, the foundation organized “Z fantastyką wśród młodzieży” (“Fantastic fiction among the youth”) as a part of Erasmus+
“Youth in action” program. In 2014, under the aegis of the same program, the foundation organized “Z kamerą w epoce
wiktoriańskiej” (“Victorian era through the camera’s lens”).
In 2014, the foundation organized a public cultural event “Kraków miastem pisarzy” (“Krakow, the city of writers”)
cooperating with the Kraków city municipal administration (contract no. W/I/2841/KD/208/2014, signed on September 30,
2014) as a part of „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza” (“Promotion of literature and publishing”) program.
In 2016, the foundation organized a public cultural event “Imladris: XV Krakowski Weekend z Fantastyką” (“Imladris: XV
Weekend Of Fantastic Fiction in Krakow”) with the aid of Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (contrat no.
I/1122/KD/1396/16, signed on May 23, 2016).
In 2016, the foundation published the magazine “Smokopolitan — promotion of fantastic fiction from Krakow across the
world” in cooperation with Kraków city municipal administration (contract no. W/I/3695/KD/408/2016, signed on October
20, 2016).
In 2017, the foundation published the magazine “Smokopolitan — the quarterly fantastic fiction magazine from Kraków” in
cooperation with Kraków city municipal administration (contract no. W/I/2146/KD/198/2017, signed on June 8, 2017).
In 2013, following a writing contest, the foundation published a compilation of short stories “Ostatni Dzień Pary (“The Last
Day Of Steam”), written by multiple established and debuting writers.
The foundation has been publishing a quarterly literary magazine “Smokopolitan” (ISSN 2449-6251) since May 2015.
The foundation organized weekly meetings of “Krakowskie Smoki” (“Dragons Of Kraków”) fantasy and science fiction club in
Arteteka — Provincial Public Library since 2014, until the COVID restrictions put them on hiatus.
In 2013, the foundation organized:
– “Fantasy fiction among the youth” event as a part of Erasmus+ “Youth in action” program
– Family Festivities on June 8, 2013
– Fantasy and science fiction convention “Imladris: XII Krakowski Weekend z Fantastyką” (“Imladris: XII Weekend Of
Fantastic Fiction in Krakow”) taking place November 22-24, 2014
In 2014, the foundation organized:
– “Z kamerą w epoce wiktoriańskiej” (“Victorian era through the camera’s lens”) youth event as a part of Erasmus+ “Youth in
action” program.
– Fantasy and science fiction convention “Imladris: XIII Krakowski Weekend z Fantastyką” (“Imladris: XIII Weekend Of
Fantastic Fiction in Krakow”) taking place November 3-5, 2014
– the first “Smokon” fantasy and science fiction convention on May 10, 2014
– the first “Serialkon” convention dedicated to various television series on November 23, 2014
– 8th gaming convention “Gralicja” taking place November 30—December 1, 2014
– exhibition “Reconstruction of historical XIII-XV century attires” shown in “Dom Grecki” Regional Museum in Myślenice in
January and February 2014.
In 2015, the foundation organized:
– Fantasy and science fiction convention “Imladris: XIV Krakowski Weekend z Fantastyką” (“Imladris: XIV Weekend Of
Fantastic Fiction in Krakow”) taking place October 9-11, 2015
– the second “Smokon” fantasy and science fiction convention on May 9, 2015
– the second “Serialkon” convention dedicated to various television series on November 21-22, 2015
– historical photographic rally on Royal Castle in Dobczyce
In 2016, the foundation organized:
– Fantasy and science fiction convention “Imladris: XV Krakowski Weekend z Fantastyką” (“Imladris: XV Weekend Of
Fantastic Fiction in Krakow”) taking place October 7-9, 2016
– the third “Smokon” fantasy and science fiction convention on May 7, 2016
– the first “Whomanikon” Dr Who convention on March 12, 2016.In 2017, the foundation organized:
– Fantasy and science fiction convention “Imladris: XVI Krakowski Weekend z Fantastyką” (“Imladris: XVI Weekend Of
Fantastic Fiction in Krakow”) taking place October 13-15, 2017
– the fourth “Smokon” fantasy and science fiction convention on May 27, 2017
– the second “Whomanikon” Dr Who convention, April 1-2, 2017
In 2018, the foundation organized:
– historical photographic rally on Ogrodzieniec Castle.
– Fantasy and science fiction convention “Imladris: XVII Krakowski Weekend z Fantastyką” (“Imladris: XVII Weekend Of
Fantastic Fiction in Krakow”) taking place October 9-11, 2018, in cooperation with Kraków city municipal administration
(contract no. W/I/2475/KD/317/2018, signed on July 6, 2018)
In 2019, the foundation organized:
– Fantasy and science fiction convention “Imladris: XVIII Krakowski Weekend z Fantastyką” (“Imladris: XVIII Weekend Of
Fantastic Fiction in Krakow”) taking place October 11-13, 2019
In 2020, the foundation organized online meetings and lectures dedicated to history, literature, and science.
In October 2021, the foundation organized Imladris XIX in online form.

Paweł Ścibiorek
Chairman of the Board
pawel.sciborek@historiavita.pl
(+48) 693 537 533

Fundacja „Historia Vita” („Historia żywa”).
Podstawowym obszarem zainteresowania Fundacji jest ogólnie pojęta kultura, ze szczególnym uwzględnieniem takich jej obszarów jak historia, w tym odtwórstwo historyczne i fantastyka oraz promocja sportu. Fundacja współpracuje zarówno z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami oraz grupami nieformalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem grup rekonstrukcji historycznych. Działalność Fundacji koncentruje się na integracji środowisk fanów fantastyki i rekonstrukcji historycznych w ramach regularnych spotkań na poziomie lokalnym i regionalnym, organizacji oraz pomocy w organizacji imprez tematycznych popularyzujących przedmiot działania Fundacji (festyny, zajęcia i imprezy sportowe) oraz organizacji ogólnopolskich zlotów (konwentów) miłośników fantastyki.
Staramy się nie tylko umożliwić ciekawe spędzanie wolnego czasu, ale także poprzez atrakcyjną tematykę zachęcić do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Cele statutowe:

1) wspieranie rzemieślników wytwarzających wyroby metodami tradycyjnymi, ekologicznymi;
2) promocja i wspieranie kultury, w szczególności ruchu reenactingowego, rozumianego jako
rekonstrukcje wydarzeń historycznych, obyczajów i kultury (w tym artefaktów kultury materialnej);
3) promocja sportu, ze szczególnym uwzględnieniem jeździectwa, szermierki i strzelectwa;
4) wspieranie inicjatyw lokalnych mających na celu upowszechnienie kultury średniowiecza i
innych okresów historycznych;
5) przyczynianie się do poszerzania świadomości historycznej i ekologicznej;
6) promocja fantastyki i literatury a także gier, szczególnie fabularnych i bitewnych, ze szczególnym
uwzględnieniem osadzonych lub czerpiących z realiów historycznych.

Statut do pobrania: Statut.

Dodaj komentarz